خرید خاویار گرانبها ، ارزش حفظ مولدین و اهمیت تخم کشی به روش زنده چیست؟

خرید خاویار گرانبها

خرید خاویار گرانبها از نظرهای مختلف تغذیه، درمانی، سلامتی و غیره ارزشمند گشته است. خاویار بدلیل کم یاب بودن و خواص فراوانش گرانبها است. خرید خاویار گرانبها می تواند فواید زیادی را به شما برساند. برای اینکه خرید خاویار گرانبها تداوم پیدا کند

باید نسل آن حفظ شود یک راه حل آن حفظ مولدین ماده است. برای ادامه با ما همراه باشید.

کاهش صید تاسماهیان در نیمه دوم قرن نوزدهم باعث شروع فعالیت ها در زمینه بازسازی مصنوعی ذخایر آنها گردید. اولین مشکلی که محققین با آن مواجه شدند عدم رسیدگی مواد تناسلی مولدین ماده صید شده در شرایط بعد از صید بود. مولدین مناسب فقط در فصل تکثیر و در محل های تخم ریزی طبیعی صید می شوند. برای ولین بار بارور کرن مصنوعی تخم ماهی خاویار در رود ولگا در سال ۱۸۶۹ انجام گرفته است. این تاریخ شروع تکثیر مصنوعی تاسماهیان است.

اما بکارگیری چنین سیستمی در تکثیر و پرورش مصنوعی ماهیان، بقای ماده ها را در نظر نگرفته و بدین دلیل راندمان و اثر بخشی این روش بسیار کمتر از تخمریزی طبیعی همان تعداد مولد در رودخانه ها است.

خرید خاویار گرانبها
خرید خاویار گرانبها

احداث کارگاه های تکثیر و پرورش برای تولید و خرید خاویارگرانبها

برداشت آب از رودخانه های اصلی و آلودگی های زیستو بسیاری از مشکلات دیگر سبب شده است که مهاجرت تاسماهیان شرایط تکثیر طبیعی آنها را بطور اساسی مختل نمایید، به طوری که امکان ورود به بخش عمده ای از محلهای بومی تخمریزی خود را از دست داده اند.

بازسازی مصنوعی ذخایر تاسماهیان از طریق روشهای مرسوم قدیمی توسط صید مولدین رسیده در محلهای تخمریزی غیر ممکن شده و لذا فعالیت های چشمگیری بمنظور ایجاد تکنولوژی جدید برای تکثیر و پرورش مصنوعی تاسماهیان آغاز گردید. این کارها در اوایل سالها ۱۹۶۰ با ایجاد (طرح اساسی کارگاه تکثیر و پرورش تاسماهیان) انجام گرفت.

براساس این طرح کارگهای تکثیر و پرورش تاسماهیان طراحی احداث شدند تا این زمان همه آن کارگاه ها فعال بوده و بچه ماهیان خاویاری حاصل را به حوضه دریاهای خزر، آزوف و سیاه و به رودخانه های سیبری رهاسازی می نمایند. همچنین بتواند خیویار بشتری را استحصال کنند و خرید خاویار گرانبها افزایش یابد. بیوتکنیک پذیرفته شده مربوط به تهیه سالیانه مولدین از صید اقتصادی و پرورش، تحریک هورمونی برای رسیدگی غدد جنسی و پرورش کوتاه مدت بچه ماهیان را در استخرهای خاکی قبل از رهاسازی در آبگیری طبیعی پیش بینی شده است.


بررسی و مطالعه روشهای تحریک هورمونی برای رسیدگی، مسائل مربوط به تامین مولدین کارگاها را حل نموده و موجب شد تا موسسات تکثیر و پرورش در بخش سفلای رودخانه ها که صید مولدین تاسماهیان در آن متمرکز یافته است احداث گردد. اما در این طرح جدید مربوط به تکثیر و پرورش تاسماهیان نیز نظیر طرح قبلی حفظ زندگی مولدین پس از گرفتن تخم و اسپرم پیش بینی نگردید.
در نتیجه، بازسازی مصنوعی ذخایر کاملاً وابسته به صید مولدین از آبگیرهای طبیعی بود. چنین وابستگی موجب شد که کارگاهای تکثیر و پرورش تاسماهیان غالباً در مناطقی طراحی و احداث شوند که گله های طبیعی آنها وجود داشتند.

خرید خاویار گرانبها از تولید و پرورش ماهیان مولد

با توجه به اینکه جمعیت این گله ها کاهش یافته و نیاز مراکز تکثیر و پرورش نیز تامین نگردید. در اواسط سالهای ۱۹۸۰ مشخص شد که توسعه ای تکثیر و پرورش مصنوعی تاسماهیان بدون تشکیل گله های مولد گونه های مختلف تاسماهیان در شرایط مصنوعی غیر ممکن است. در این ارتباط مسئله حفظ زندگی مولدین تاسماهیان بعد از گرفتن مواد جنسی رسیده از آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شد.

تاسماهیان جزو گونه های چند دوره ای هستند که دارای عمر طولانی می باشند و در شرایط طبیعی بطور مکرر با فواصل بین تخمریزی های متوالی تا چند سال تکثیر می کنند. در هنگام تکثیر مصنوعی گرفتن اسپرم از تاسماهیان نر با حفظ زندگی آنها نسبتاً آسان می باشد.

ویژگی های ساختمانی آناتومی سیستم جنسی تاسماهیان ماده بگونه ای است که نمی توان به راحتی از آنها تخم ها را بیرون کشید، ولی در ماهیان استخوانی ماده براحتی می توان تخم ها را بیرون آورد.
در خصوص امکان حفظ زندگی تاسماهیان ماده بعد از گرفتن تخم از آنها محققین زیادی کار کرده اند. برای حل این موضوع چندین روش وجود دارد. استفاده از این روششها باعث افزایش خرید خاویار گرانبها می شود.

 

 

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سفارش تلفنی 02122034831