سالمون نروژی اصل

1,450,000تومان

سفارش تلفنی 02122034831