فیله سالمون نروژی

1,100,000تومان

سفارش تلفنی 02122034831