فیله سالمون نروژی

1,360,000تومان

سفارش تلفنی 02122034831