خاویار

نمایش منو

ماهی ها

نمایش منو

سخت پوستان

نمایش منو

غذاهای دریایی

نمایش منو

ماهی ها

ماهی قزل آلا37ت
سالمون نروژیویژه365 ت
فیله سالمون نروژی530 ت
شیر ماهی110ت
قزل-سالمون45 ت
ماهی سفیدموجود نمی باشد
کفشک ماهی 95ت
ماهی شوریده140 ت
ماهی سنگسر طلایی110 ت
فیله اوزون برون270 ت

سخت پوستان

خرچنگ کاملجدید90 ت
فیله خرچنگ 220 ت
میگو 70-80 جدید85 ت
میگو 15-20 موجود نمی باشد
میگو 20-30 240 ت
شاه میگو 10-15موجود نمی باشد
لابستر (Lobster) موجود نمی باشد
میگو 40-30210 ت
میگو 60-50120ت

خاویار

خاویار بری 50 گرمی400 ت
خاویار بری 30 گرمیویژه275 ت
خاویار بلوگا 50 گرمی570 ت
خاویار بلوگا 30 گرمی358 ت
خاویار بلوگای امپریال 30 گرمی399 ت
خاویار بلوگای امپریال 50 گرمی640 ت
سفارش تلفنی 02188904808