خاویار

نمایش منو

نرم تنان

نمایش منو

سخت پوستان

نمایش منو

ماهی ها

نمایش منو

ماهی قزل آلا79 ت
ماهی قزل آلا سایز 78 ت
سالمون نروژیویژه480 ت
فیله سالمون نروژی675 ت
نعل اسبی580 ت
سالمون نروژی دودی380 ت
شیر ماهی196 ت
فیله ماهی شیر325 ت
ماهی دم سبز139 ت
قزل-سالمون92 ت
ماهی سفید197 ت
کفشک ماهی 149 ت
ماهی شوریده297 ت
ماهی سنگسر طلایی170 ت
ماهی کفاللطفا تماس گرفته شود.
فیله اوزون برون385 ت
ماهی تن93 ت
حلوا سفیدلطفا تماس گرفته شود.
حلوا سیاه176 ت
سرخو 243ت
سوف165 ت
کیلکا44 ت
ماهی هامور٢٣٠ ت
شانک١٨٠ ت
راشگو247 ت
ماهی کوتر135 ت
ماهی سی بس١٨٩ ت
اردک ماهی147 ت
فیتوفاگ دودی93 ت
ماهی کپور 49 ت
مرغ کامل 33 ت
خرچنگ کامل159ت
فیله خرچنگ 437ت
شاه میگو 10-15550 ت
شاه میگو 15-20 498 ت
میگو 20-30 320ت
میگو 40-30197ت
میگو 40-50ناموجود
میگو 60-50ناموجود
میگو 70-80 150
میگو پلویی٩٠ ت
شاه میگو سوخاری(نیم کیلو)493 ت
لابستر (Lobester)لطفا تماس گرفته شود.

سخت پوستان

خاویار

خاویار بری 30 گرمیلطفا تماس گرفته شود.
خاویار بری 50 گرمی590
خاویار بلوگا 30 گرمی359 ت
خاویار بلوگا 50 گرمیلطفا تماس گرفته شود
خاویار بلوگا امپریال 25 گرمیلطفا تماس گرفته شود
خاویار بلوگای امپریال 50 گرمی795 ت
خاویار بلوگای امپریال 50 گرمی صادراتی895 ت
قاشق مرمر خاویار ١٨٠ ت
فیله صدف٣١٠ ت
صدف گرد دو کفه ای٧٣ ت
صدف استوانه ای ( سولن )٧٣ ت
صدف اویستر 193 ت
صدف ماسل لطفا تماس گرفته شود.
اسکوئید١٩۵ ت
ماهی مرکب١۵٩ ت
هشت پا بزرگ (اختاپوس )٣٠٨ ت
هشت پا کوچک (اختاپوس)235 ت
قاشق صدف ١٨٠ ت

نرم تنان

غذاهای دریایی

فیش بال٨۵ ت(بسته نیم کیلویی)
پیتزا دریاییموجود نمی باشد
سوسیس ماهی هات فیش29500 ت
کالباس خشک ماهی21500 ت
پودر سیر بسته ای 38 ت
سفارش  تلفنی 02122034831