بسیار و لذیذ و خوشمزه
بالاترین کیفیت
قبل
بعدی

ماهی‌ها

مشاهده منو

غذاهای دریایی

مشاهده منو

سخت‌پوستان

مشاهده منو

ماهی

ماهی هامور

۲۵۳,۰۰۰تومان

هر کیلو

ماهی کفال

۳۵۵,۰۰۰تومان

هر کیلو

ماهی کپور

۷۷,۰۰۰تومان

هر کیلو

ماهی قزل آلای منجمد

هر کیلو

ماهی قزل آلای تازه

۸۹,۰۰۰تومان

هر کیلو

ماهی قزل آلا سایز

۸۹,۰۰۰تومان

هر کیلو

ماهی شیر

۳۰۰,۰۰۰تومان

هر کیلو

ماهی شوریده

۰تومان

هر کیلو

ماهی سی بس

۱۸۳,۰۰۰تومان

هر کیلو

ماهی سنگسر طلایی

۱۸۷,۰۰۰تومان

هر کیلو

ماهی سفید شمال

۳۳۰,۰۰۰تومان

هر کیلو

ماهی دم سبز

۱۶۷,۰۰۰تومان

هر کیلو

ماهی تن

۹۳,۰۰۰تومان

هر کیلو

ماهی اوزون برون برش نعل اسبی

۴۵۰,۰۰۰تومان

هر کیلو

کیلکا

۳۹,۰۰۰تومان

هر کیلو

سخت پوستان

میگو پلویی

۱۲۰,۰۰۰تومان

هر کیلو

میگو۳۰-۴۰

۲۴۵,۰۰۰تومان

هر کیلو

میگو ۵۰-۶۰

۲۰۵,۰۰۰تومان

هر کیلو

میگو ۴۰-۵۰

۲۲۰,۰۰۰تومان

هر کیلو

شاه میگو پاک شده نیم کیلو(۱۰-۱۲)

۵۹۰,۰۰۰تومان

هر کیلو

نزدیک به شاه میگو پاک شده نیم کیلو

۴۹۰,۰۰۰تومان

هر کیلو

میگو ۱۵-۲۰

۴۹۰,۰۰۰تومان

هر کیلو

میگو پلویی درشت

۱۸۰,۰۰۰تومان

هر کیلو

خاویار

خاویار بلوگا امپریال ۲۵ گرمی

۸۴۰,۰۰۰تومان

هر کیلو

خاویار بلوگای امپریال ۵۰ گرمی

۱,۸۵۰,۰۰۰تومان

هر کیلو

خاویار بلوگای امپریال ۳۰ گرمی

۹۹۹,۰۰۰تومان

هر کیلو

خاویار بلوگا ۳۰ گرمی

۷۲۰,۰۰۰تومان

هر کیلو

خاویار بلوگا ۵۰ گرمی

۱,۲۳۰,۰۰۰تومان

هر کیلو

خاویار بری ۳۰ گرمی

۶۲۰,۰۰۰تومان

هر کیلو

خاویار بری ۵۰ گرمی

۱,۱۵۰,۰۰۰تومان

هر کیلو

غذاهای دریایی

برگر ماهی (فیش برگر)

۹۹,۵۰۰تومان

هر کیلو

کیلکا سوخاری

۵۵,۰۰۰تومان

هر کیلو

پودر سیر

۵۵,۰۰۰تومان

هر کیلو

ماهی سفید شکم پر

۴۹۰,۰۰۰تومان

هر کیلو

ماهی سوخاری

۹۰,۰۰۰تومان

هر کیلو

میگو سوخاری

۶۴۵,۰۰۰تومان

هر کیلو

فیش بال ساده

۱۲۰,۰۰۰تومان

هر کیلو

سفارش تلفنی 02122034831