خرید ماهی جنوب و آشنایی با انواع ماهیان جنوب کشور(بخش دوم)

خرید ماهی جنوب

خرید ماهی جنوب همانطور که گفته شد دارای علاقه مندان بسیاری است. جنوبی های عزیز خرید ماهی جنوب و مصرف آن را یکی از با ارزشترین غذاهای خود می دانند. این مقاله در پیرو مقاله قبلی شما را با انواع خرید ماهی جنوب و گونه های آن آشنا می کند.

خرید ماهی جنوب (کفشک)

بدن یک طرفی، صورت در سمت راست بدن و به ندرت در سمت چپ، دهان بزرگ، چشم ها در یک طرف بدن و طرفی که چشم قرار دارد رنگ خاکستری قهوه ای ، بعضی وقت ها با نوارهای عرضی تیره رنگ، طرف بدون چشم سفید، طول بدن حداکثر حدود ۵۰ cm می باشد. گوشت لطیف و خوشمزه دارد و به صورت قلیه برای سرخ کردن و بخارپز مناسب می باشد.

خرید ماهی جنوب (سنگسر)

باله ها خالدار، پهن و به رنگ برنزی، رنگ ماهی در ماهی های جوان سبز مایل به خاکستری با خال هایی در روی بدن، در ماهی مسن تر پشت به رنگ طلایی برنزی، پهلوها و شکم نقره ای می باشد.

خرید ماهی جنوب (صافی)

بدن به شکل تخم مرغ، فشرده، فلس ها شبیه حلقوی و خیلی کوچک بطوری که ماهی بدون فلس به نظر می آید. باله دمی هلالی شکل، رنگ در پشت زیتونی، در ناحیه شکم روشن تر و طول حدود ۴۵ cm است. گوشت سفت و نسبتاً کم چربی دارد. برای سرخ کردن و بخار پز و شور مناسب است.

خرید ماهی جنوب (سرخو)

ماهی خالدار به رنگ قرمز تند، بعضی گونه ها زرد مایل به قهوه ای- در ناحیه شکم کمی کم رنگ تر، انواع کوچک در حدود ۳۰ cm و انواع بزرگ تا ۷۰ cm طول دارند گوشت سفید و لطیف دارد. برای سرخ کردن و قلیه مناسب است.

خرید ماهی جنوب صبیتی (صوبتی)

 

خرید ماهی جنوب
خرید ماهی جنوب

مستطیل شکل ( طول بدن بیش از سه برابر بلندی آن) رنگ نقره ای – فلس های سطحی تیره هستند. به طوری که به صورت خط های طولی در بدن ماهی به نظرمی رسد. طول بدن حداکثر حدود ۵۰cm می باشد. این ماهی برای سرخ کردن و قلیه مناسب است.

خرید ماهی جنوب (شانک زردباله)

بدن چهارگوش و بیضی تا اندازه ای بلند، در مقطع فشرده، دهانه آبششی وسیع، باله های سینه ای و شکمی زرد رنگ،ف حداکثر طول بدن حدود ۴۵ cm می باشد. این ماهی برای قلیه مناسب است و فیله آن برای سرخ کردن خوب است.

(شانک کوپر)

پشت بلند، بدن کمی فشرده، نیم رخ پشت خیلی قوسی است به طوری که در ماهی های مسن تر یک قوز واقعی در قسمت جلویی پشت دیده می شود. نیم رخ سربه خصوص در من تر ها خیلی شیب دار است. رنگ صورتی، در ناحیه شکم روشن تر – طول بدن حداکثر حدود ۶۵cm می باشد.

خرید ماهی جنوب (صبور)

تلاقی بین فکین با زاویه می باشد. رنگ بدن نقره ای فام که در قسمت پشتی تیره تر و در قسمت شکمی روشن تر است. دارای یک باله دمی دو تکه بصورت قرینه می باشد و حداکثر اندازه آن ۶۰cm می باشد. گوشت پر چرب خوشمزه ولی با خارهای ریز فراوان پخت این ماهی بیشتر به صورت کبابی و شکم گرفته مناسب است.

مقوا (گوژ پشت)

بلند و فشرده و لوزی مانند، رنگ ماهی نقره ای، شعاع های پشت ماهی نرم و بلند و تیره رنگ، در ناحیه پشت سایه آبی رنگ، حداکثر طول بدن ۱۰۰cm می باشد.

(کوتر ساده)

بدن طویل، به شکل اردک ماهی، فک پائینی بلندتر، رنگ خاکستری تیره در بالا، در پهلو ها روشن تر و شکم سفید رنگ، طول بدن حداکثر ۱۵۰cm و البته کوتر دهان زرد با طول تقریبی ۴۰cm می باشد.

گیش (بال افشان)

 

مستطیلی شکل مبدا شکاف دهان در زیر چشم، رنگ خاکستری مایل به آبی در نیمه بالایی بدن، در پهلوها نقره ای، باله ها تیره گیش شامل گیش بال افشان با طول حداکثر ۶۰cm و کیش بزرگ به طول ۱۴۶cm می باشد.

خرید ماهی جنوب (راشکو)

پوزه زیاد جلو آمده، باله دمی عمیقا دو شاخه شده است. بدن چهار گوش با سر مخروطی- رنگ در پشت خاکستری در پهلوها نقره ای کدر و در شکم سفید رنگ به طول حداکثر ۴۵ cm پائیین ترین شعاع های باله سینه ای به صورت رشته هایی در آمده است.

خرید ماهی جنوب (سوکاله)

بدن مستطیلی و بزرگ، اندازه کلی بدن تا حدود هشت برابر بلندی آن، رنگ بدن قهوه ای با یک نوار تیره در طول پشت و یک نوار تیره دیگر در طول وسط پهلوها، باله ها تیره رنگ، طول بدن تا ۲۰۰cm هم می رسد.

(نیزه ماهی سیاه)

طول این ماهی تا ۴/۵ m می رسد. فک بالایی واحد یک ستیغ بسیار پیشرفته که حالت نیزه دارد. معمولاً سر ماهی قطع شده و تنه عظیم آن به چند قسمت تقسیم و پس از پوست کنی فیله آن با نام اسبک یا گوشتی عرضه می گردد.

(کوسه)

پوزه نوک تیز، دارای دو باله پشتی- رنگ خاکستری سنگی تا خاکستری قهوه ای، کوسه ها دارای انواع مختلفی از جمله کوسه سرچکشی با طول حدود ۴۲۰cm ، کوسه بال سیاه با طول تقریبی ۱۶۰cm کوسه چاک لب با طول ۱۰۲cm و کوسه چانه سفید با طول تقریب ۱۰۰cm می باشند. (معمولا سر کوسه ماهیان را در محل صید قطع کرده، پس از تخلیه خون و احشاء در کشتی منجمد می کنند.)

نام این ماهی در بوشهر و مناطق اطراف بمبک است ولی در جاهای دیگر کوسه نامیده می شود. بسیار خطرناک و خونخوار است. پوست خیلی روشن و چرم مانند دارد. پوست آن خوردنی نیست اگر بمبک را از ناحیه گرده بشکافیم، می توان فیله آن را با چاقو از پوست جدا کرد. گوشت خام آن سفید مایل به زرد و سفت است. فیله بمبک برای کباب و خورش و استیک مناسب است.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سفارش تلفنی 02122034831